Vastuvõtu kord

Paldiski Lasteaia Naerulind laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord Lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Lapsele lasteasutusse koha taotlemiseks esitab lapsevanem lasteaiakoha taotluse, kuhu on märgitud koha soovimise aeg.
Taotlus:

pdf formaadis TAOTLUS

doc formaadis TAOTLUS

Taotlus esitatakse lasteasutuse direktorile kohapeal või e-postiga aadressile naerulind@paldiski.ee
(e- posti teel laekunud taotluse kohta tuleb teile direktorilt e- postiga vastus)
Enne lapse reaalset lasteaeda tulekut sõlmitakse kohapeal lasteaia ja lapsevanema vahel leping. Tutvu lepinguga LEPING