2013-04-15 11.05.40                 company_logo                   

ISA TÕSTAB ÕHKU MIN

OLEN TEMA NAERULIND.

               NAERAN SALUD KAJAMA,

              METSA VALUD AJAN MA.

                NAERAN TUPPA PÄIKESE,

              UNEST VENNA VÄIKESE.

 

Meie moto:

Iga laps on kordumatu. Iga laps on kingitus.

Missioon

Lapsesõbraliku ja igakülgset arengut toetava keskkonna loomine. Et meie lapsed, olenemata
koduse kasvatuse ja õpetuse tasemest, tuleksid koolis õppimise ja käitumisega hästi toime
ning väärtustaksid oma kodu, perekonda ja kaasinimesi. Laps on meile võrdväärne
koostööpartner, oma kogemuste tasandist lähtuvalt.

Visioon

Meie lasteaed on nagu Paldiski pankrannik – tasakaalukalt tasapinnaline, huvitavalt
mitmekihiline. Erinevatest rahvustest, erinevaid keeli kõnelevad lapsed, lapsevanemad ja
õpetajad erinevate kivimitena üksteist toetamas ja täiendamas – koos moodustades tugeva
ühtse terviku, mis tagab Paldiskile kindla, eesti rahva traditsioone ja kombeid au sees hoidva
terviku.

KIK_logo_RGB[1]                     karu[1]                    Изображение     eliis-login[1]                                  tel_logorajaleidja_logoHITSA_logo_EST Roheline_kool_logo

135663_176756565698309_3018745_o                       ProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web

 

 Lehekülge haldab direktor Taive Kikas
e- post: naerulind@naerulind.edu.ee; tel: 55513296                             Lasteaia privaatsuspoliitika