Hoolekogu

2017- 2018 õppeaastal lasteaia hoolekogu liikmed:

Kristel Hall- Liblikate rühm esindaja

Siiri Orman- Mesilaste rühm esindaja

Heli Dundee- Siilide rühm esindaja

Kristjan Karis- Lepatriinude rühm esindaja

Ulvi Mölder- Oravate rühm esindaja

Julia Ivanova- Jänkude rühm esindaja

Kristi Viik- pedagoogide esindaja

Urve Luht- vallavalitsuse esindaja

Alus: Paldiski Lasteaia hoolekogu 2017- 2018 kinnitamine

Paldiski Linnavalitsuse 12.10.2017 korralduse nr 370 „Paldiski lasteaed Naerulind hoolekogu koosseisu kinnitamine” muutmine