Lasteaeda vastuvõtmine ja väljaarvamine

Lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Avaldus lasteaiast lahkumise kohta

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja peale lasteaiamaksu tasumist kustutatakse tema andmed Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS)