Lasteaiast

LASTEAIA MISSIOON, VISIOON, MOTO JA PÕHIVÄÄRTUSED

Missioon

Lapsesõbraliku ja igakülgset arengut toetava keskkonna loomine. Et meie lapsed, olenemata koduse kasvatuse ja õpetuse tasemest, tuleksid koolis õppimise ja käitumisega hästi toime ning väärtustaksid oma kodu, perekonda ja kaasinimesi. Laps on meile võrdväärne koostööpartner, oma kogemuste tasandist lähtuvalt.

Visioon

Meie lasteaed on nagu Paldiski pankrannik – tasakaalukalt tasapinnaline, huvitavalt mitmekihiline. Erinevatest rahvustest, erinevaid keeli kõnelevad lapsed, lapsevanemad ja õpetajad erinevate kivimitena üksteist toetamas ja täiendamas – koos moodustades tugeva ühtse terviku, mis tagab Paldiskile kindla, eesti rahva traditsioone ja kombeid au sees hoidva tuleviku.

Moto

IGA LAPS ON KORDUMATU, IGA LAPS ON KINGITUS

Põhiväärtused

Lähtume lapsest – kõik meie tegevused lähtuvad lapsest. Märkame ja hoolime. Meie töötame selleks, et lastel oleks hea.                 

Oleme sõbralikud – eelkõige laste ja lastevanematega, loomulikult ka külaliste ja kolleegidega.  

Teeme koostööd – oleme meeskond, tegutseme koos ühiste eesmärkide ja laste heaolu nimel. Oleme lojaalsed laste, lastevanemate ja üksteise suhtes. Tunnustame lapsi ja töötajaid.

Kevadel valime ühiselt tunnustamiseks „Aasta õpetaja“ ja „Aasta töötaja“. Vahetame ideid ja kogemusi. Ei keela oma abi, kui seda palutakse. Täidame maja reegleid. Oleme uhked oma lasteaia üle.

Usaldame üksteist – julgeme küsida, räägime kaaslasega ning oleme avatud. Peame lepetest kinni. Märkame ja toetame teineteist.