ProgeTiiger

ProgeTiigri programmi raames tõsta õpetajate ja laste  digipädevusi:

  • toetada õpetajate ja juhendajate tehnoloogiliste oskuste arendamist ning nende oskuste lõimimist õppetöösse eri ainevaldkondades;
  • tõsta laste huvi ja oskusi tehnoloogiategevuste vastu;