Laste vastuvõtt

Paldiski Lasteaias Naerulind tegutseb 6 rühma. Rühmad jagunevad: 2 sõimerühma ja 4 aiarühma (vajadusel luuakse liitrühmad).

Rühmade komplekteerimise põhimõte 

Lapsed võetakse lasteaeda vastu alates 1,5 aastaseks saamisest.

Rühmadesse on paigutatud  üldjuhul ühevanused lapsed. Samasse rühma paigutatakse lapsed, kes on sündinud aasta jooksul alates 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini.

Liitrühmi komplekteeritakse juhul, kui ühte vanusegruppi kuuluvaid lapsi ei ole terve rühma jagu.