Järelevalve

Haridus- ja Teadusministeerium

Veterinaar- ja Toiduamet

Terviseamet

Päästeamet

Tööinspektsioon

Lääne- Harju vallavalitsus