Laps läheb kooli

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Kui lapse kool on selgunud, tuleb kooli esitada taotlus, lasteaias vormistatud koolivalmiduskaart ning perearsti poolt väljastatud tervisekaart.

Ametlikult kinnitatud väljavõtte saamiseks lapse tervisekaardist tuleb lapsega perearsti juurde üldläbivaatusele minna. Seal kontrollib perearst lapse nägemis- ja kuulmisteravust, kõne arengut, kasvu ja kaalu, annab hinnangu rühile jne. Selles vanuses last peab ka vaktsineerima difteeria- teetanuse- läkaköha- lastehalvatuse vastu.  Silmaarsti ja teiste spetsialistide juures konsulteerimine on vajalik vaid siis, kui perearst märkab läbivaatuse käigus kõrvalekaldeid, mille tõttu on vaja täiendavat konsultatsiooni. Koolieelne laps peab spetsialistidest külastama ainult hambaarsti.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem  esitab koolimineku taotlusele lisaks lasteaia hinnangu (koolivalmiduskaardi) või Tallinna ja Harjumaa õppenõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord