Vanemapoolne lasteaiamaks

OSALUSTASU

Paldiski linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt

kaetava osa määra ja kasutamise korra kehtestamine MÄÄRUS SIIN

TOIDURAHA

Alates 01. jaanuarist 2017.a on lasteaia Naerulind laste päeva toidukulu maksumus sõimerühmades 1. 60 eurot päev ja aiarühmades 1.80 eurot päev.

Toidukulu jagunemine protsentuaalselt on järgmine:

Toidukorrad                   %             Sõimerühmas                      Aiarühmas

HOMMIKUSÖÖK         31 %              0,50 €                                0,56 €
LÕUNASÖÖK               50 %              0,80 €                                0,90 €
ÕHTUOODE                19 %               0,30 €                                 0,34 €
KOKKU:                      100%               1,60 eurot                           1,80 eurot