Vanemapoolne lasteaiamaks

1. Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne- Harju valla koolieelses lasteasutuses MÄÄRUS

2. Toidukulu katmise kord Lääne- Harju valla koolieelses lasteasutuses MÄÄRUS