Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2018- 2019 õa

2018- 2019 õppeaasta teema: „Roheline mõtteviis koju ja lasteaeda“

2018- 2019 õppeaasta moto: „Kui sa mulle vana tood, siis ma sellest uue loon“

2018- 2019 Aasta eesmärgid:

  1. Anda edasi teadmisi ja oskusi säästlike ja keskkonnasõbralike võtete kasutamiseks lasteaias ja kodus.
  2. Üldise keskkonnahoidliku ja vastutustundliku käitumisviisi kujundamine.
  3. Lasteaia ja pere koostöös on tugevnenud ühtsed väärtused, mille toel on laps hooliv, enda ja kaaslastega toimetulev, õnnelik ja õppimishimuline.
  4. Seada kunstitegevuses ja meisterdamises esikohale looduslike ning jääkmaterjalide kasutamine.