Skip to content

Vastuvõtt ja kohatasu

Lääne-Harju valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord asub siin.

LAPSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTMINE

Lapsele koha taotlemiseks esitab vanem vallavalitsusele avalduse Lääne- Harju haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu.

Erandjuhtumi, kui infosüsteemi ARNO kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele esitada allkirjastatud AVALDUSE elektrooniliselt aadressile info@laaneharju.ee või paberkandjal Lääne- Harju Vallavalitsuse sekretärile aadressil Paldiski linn, Rae 38.

LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem vähemalt 14 päeva enne lahkumist infosüsteemi ARNO  kaudu või allkirjastatud lasteaiast lahkumise avalduse lasteaia direktorile.

VANEMAPOOLNE LASTEAIAMAKS

1. Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne- Harju valla koolieelses lasteasutuses MÄÄRUS 

Määruse muudatus alates 01.08.2023


2. Toidukulu katmise kord Lääne- Harju valla koolieelses lasteasutuses MÄÄRUS

Uudised ja teated

Meie lasteaed

Lapsevanemale

Õppe- ja kasvatustegevus

Haridusprojektid

Dokumendid ja viited

Kontakt

Lehekülge haldab lasteaia direktor: Taive Kikas
E-posti aadress: naerulind@naerulind.edu.ee