Lääne-Harju valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord asub  SIIN

Lapsele koha taotlemiseks esitab vanem vallavalitsusele avalduse Lääne- Harju haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu.

Erandjuhtumi, kui infosüsteemi ARNO kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele esitada allkirjastatud AVALDUSE elektrooniliselt aadressile info@laaneharju.ee või paberkandjal Lääne- Harju Vallavalitsuse sekretärile aadressil Paldiski linn, Rae 38.

LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE:

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem vähemalt 14 päeva enne lahkumist infosüsteemi ARNO  kaudu või allkirjastatud lasteaiast lahkumise avalduse lasteaia direktorile.

Vanemapoolne lasteaiamaks

1. Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne- Harju valla koolieelses lasteasutuses MÄÄRUS

2. Toidukulu katmise kord Lääne- Harju valla koolieelses lasteasutuses MÄÄRUS