Skip to content

Soovitused lasteaeda saabumisel

Meil on väga hea meel, et olete huvitatud meie lasteaiast. Lasteaia keskkonnaga liitumine on tähtis samm nii lapsele kui ka lapsevanemale. Kõik lapsevanemad soovivad oma lapsele ikka ja alati parimat, seega kõige olulisem on lapsevanemate valmisolek ning kindlustunne, sest Teie endi suhtumine kandub üle ka lapsele, millest sellest sõltub lapse kohanemisprotsessi ja koostöö algus. Selleks, et saaksite veenduda, kas meie lasteaed on Teie perele parem valik jagame järgnevaid tähelepanekuid lasteaia igapäevastest toimetustest ja kokkulepetest. Tutvudes selle meelespeaga loodame, et saate esmased vastused Naerulinnu lasteaia kohta ning vajadusel ka esmased kontaktid kelle poole võite alati julgelt pöörduda helistades või meili teel ühendust võttes.

Soovi korral võite tutvuda ka järgneval lingil välja toodud soovitustega:
http://lastefestival.ee/uudised/kuidas-valmistada-last-ette-lasteaeda-minekuks/

Vastuvõtt ja kohatasu

Lääne-Harju valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord asub siin.

LAPSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTMINE

Lapsele koha taotlemiseks esitab vanem vallavalitsusele avalduse Lääne- Harju haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu.

Erandjuhtumi, kui infosüsteemi ARNO kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele esitada allkirjastatud AVALDUSE elektrooniliselt aadressile info@laaneharju.ee või paberkandjal Lääne- Harju Vallavalitsuse sekretärile aadressil Paldiski linn, Rae 38.

LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem vähemalt 14 päeva enne lahkumist infosüsteemi ARNO  kaudu või allkirjastatud lasteaiast lahkumise avalduse lasteaia direktorile.

VANEMAPOOLNE LASTEAIAMAKS

1. Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne- Harju valla koolieelses lasteasutuses MÄÄRUS 

Määruse muudatus alates 01.08.2023


2. Toidukulu katmise kord Lääne- Harju valla koolieelses lasteasutuses MÄÄRUS

Kooliminev laps

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Kui lapse kool on selgunud, tuleb kooli esitada taotlus, lasteaias vormistatud koolivalmiduskaart ning perearsti poolt väljastatud tervisekaart.

Ametlikult kinnitatud väljavõtte saamiseks lapse tervisekaardist tuleb lapsega perearsti juurde üldläbivaatusele minna. Seal kontrollib perearst lapse nägemis- ja kuulmisteravust, kõne arengut, kasvu ja kaalu, annab hinnangu rühile jne. Selles vanuses last peab ka vaktsineerima difteeria- teetanuse- läkaköha- lastehalvatuse vastu.  Silmaarsti ja teiste spetsialistide juures konsulteerimine on vajalik vaid siis, kui perearst märkab läbivaatuse käigus kõrvalekaldeid, mille tõttu on vaja täiendavat konsultatsiooni. Koolieelne laps peab spetsialistidest külastama ainult hambaarsti.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem  esitab koolimineku taotlusele lisaks lasteaia hinnangu (koolivalmiduskaardi) või Tallinna ja Harjumaa õppenõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Uudised ja teated

Meie lasteaed

Lapsevanemale

Õppe- ja kasvatustegevus

Haridusprojektid

Dokumendid ja viited

Kontakt

Lehekülge haldab lasteaia direktor: Taive Kikas
E-posti aadress: naerulind@naerulind.edu.ee