Skip to content

Missioon

Lapsesõbraliku ja igakülgset arengut toetava keskkonna loomine. Et meie lapsed, olenemata koduse kasvatuse ja õpetuse tasemest, tuleksid koolis õppimise ja käitumisega hästi toime ning väärtustaksid oma kodu, perekonda ja kaasinimesi. Laps on meile võrdväärne koostööpartner, oma kogemuste tasandist lähtuvalt.

Visioon

Meie lasteaed on nagu Paldiski pankrannik – tasakaalukalt tasapinnaline, huvitavalt
mitmekihiline. Erinevatest rahvustest, erinevaid keeli kõnelevad lapsed, lapsevanemad ja õpetajad erinevate kivimitena üksteist toetamas ja täiendamas – koos moodustades tugeva ühtse terviku, mis tagab Paldiskile kindla, eesti rahva traditsioone ja kombeid au sees hoidva terviku.

Lähtume lapsest

Kõik meie tegevused lähtuvad lapsest. Märkame ja hoolime. Meie töötame selleks, et lastel oleks hea. 

Oleme sõbralikud

Eelkõige laste ja lastevanematega, loomulikult ka külaliste ja kolleegidega.  

Teeme koostööd

Oleme meeskond, tegutseme koos ühiste eesmärkide ja laste heaolu nimel. Oleme lojaalsed laste, lastevanemate ja üksteise suhtes. Tunnustame lapsi ja töötajaid.

Usaldame üksteist

Julgeme küsida, räägime kaaslasega ning oleme avatud. Peame lepetest kinni. Märkame ja toetame teineteist.


Vahetame ideid ja kogemusi. Ei keela oma abi, kui seda palutakse. Täidame maja reegleid. Oleme uhked oma lasteaia üle.

Kevadel valime ühiselt tunnustamiseks „Aasta õpetaja“ ja „Aasta töötaja“.

Ajalugu

Naerulinnu lasteaia maja on 2 korruseline ja ehitatud 1953. aastal. 

Aastatel 1953-1976 asus majas 8- klassiline kool. 1976. aastal tehti kapitaalremont ning rekonstrueeriti maja ümber 140 kohaliseks Paldiski lastepäevakoduks nr 2. 

1993. aastal tehti esimene samm eestikeelse lasteaia rajamiseks Paldiskis ning see maja sai ka uue nime Paldiski lastepäevakodu nr 3. Eestikeelseid rühmi oli esialgu ainult üks ning ülejäänud olid vene rühmad. 

Alates 1995. aastast on eestikeelsete rühmade arv tõusuteel olnud, millal majas oli juba 2 eestikeelset rühma. 

1996. aastal sai lasteaed uue nime – Paldiski lastepäevakodu Naerulind. 1996. aastal jäi lasteaeda vaid üks vene rühm ning ülejäänud olid eesti rühmad. Alates 1999. aastast kannab lasteaed nimetust Paldiski Lasteaed Naerulind.

image 1
image 2.

2000. aastal kolis ka viimane vene rühm üle vene lasteaeda ning nüüdseks töötab lasteaias 6 rühma.

2001. aastal alustati lasteaia renoveerimistöödega ning sellega tehti algust üleüldisele lasteaia remondile. Viimane suurem remont teostati 2013. aastal, mille    käigus ehitati ümber enamus rühmade ruume. 2013. aastast töötab lasteaias 6 rühma ning lasteaed võtab vastu lapsi alates vanusest 1,5 aastat.

 

2023. aastal tähistab lasteaed oma 70. sünnipäeva.

319891388_680419176907157_1116149693882096709_n
IMG_20221207_161845

Uudised ja teated

Meie lasteaed

Lapsevanemale

Õppe- ja kasvatustegevus

Haridusprojektid

Dokumendid ja viited

Kontakt

Lehekülge haldab lasteaia direktor: Taive Kikas
E-posti aadress: naerulind@naerulind.edu.ee