Skip to content

Õppe- ja kasvatustegevus

2022-2023 õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta teema


Ettevõtlikkus viib sihile!

Õppeaasta moto


Iga samm jätab jälje!

Õppeaasta eesmärgid

  1. Ettevõtlikkuse arendamine läbi mänguliste tegevuste, väärtustades algatusvõimet, koostööd, sotsiaalseid oskusi ja praktilisi kogemusi.
  2.  Eesti keele õppe ja kultuuriruumi pakkumine muu kodukeelega perede lastele.

 

2023-2024 õppeaasta kuuteemad

SEPTEMBER           

01.09 – 10.09 Mängunädal

11.09 – 30.09 Sügisel lasteaias toas ja õues.

Päevakava, reeglid rühmas – riietumine ja hügieen, rühmakaaslased, (minu ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu (poiss, tüdruk).  Teekond lasteaeda – liiklusreeglid, ohutu liiklemine tänaval ja õuealal, turvavarustus, liiklusvahendid, politsei). Sügisannid purgis ja keldris.

OKTOOBER

02.10-05.11    Looduse aastaring

Teraviljad – teraviljasaadused ja erinevad toidud nendest. Ametid -  elukutsed, leht- ja okaspuud – nende kasvukohad, välimus, viljad, erinevad metsad.  Aastaaegade vaheldumine – ilmastikunähtused, ilmade muutumine ja vastavalt ilmale riietumine.

NOVEMBER

06.11-03.12    Loomad ja linnud

Kodu-, mets- ja võõramaa loomad ning linnud erinevatel aastaaegadel – erinevad elupaigad ja eluviisid, välimus, kasv, areng, toitumine, kasulikkus inimesele jms. Loomad talve eel. Talveunne valmistumine – kes läheb magama, kes mitte?

DETSEMBER             

 04.12-24.12   Aastaring

Aeg- ja ajamõisted – päev, öö, nädal, kuu, aasta, kell, päevakava.  Jõulud – kombed, traditsioonid, toidud jms. 

25.12-07.01    Mängunädal

JAANUAR      

 08.01- 28.01 Inimene

Esmaabi – abi kutsumine, päästeamet 112.  Inimkeha tundmine – tervise väärtustamine, tervislik toitumine, hammaste tervis, ohutus ja turvalisus.  5 meelt – kuulmine, nägemine, haistmine, kompimine, maitsmine.  Minu pere, ees- ja perekonnanimi, vanemate nimed, vanus. 

VEEBRUAR

05.02-03.03    Eesti on mu kodumaa, siin mu pere, sõbrad ka

Erinevad riigid, rahvused, kombed, keel, lipp, sümbolid. Eesti – pealinn, riigi sümbolid (hümn, lipp ja vapp) ja rahvussümbolid (rahvuslind, -lill, -kivi, -kala, -liblikas ja –loom) ning suuremad linnad. Minu roheline koduvald. Eesti folkloor – tavad, rahvapärimus, muistendid, söögid, tööd,   rahvariided ja rahvakalendri tähtpäevad.

MÄRTS         

04.03-31.03    Kultuurikuu

Meedia – film, raadio, ajaleht, ajakiri, arvuti, televisioon.  Meediakasvatus – fotografeerimine ja ohud internetis. Raamatud – tutvumine eesti lastekirjanike ja raamatutega, muistendid, muinasjutud, luuletused ja jutustused.  Teater ja kino – näitlejad, lavastajad.  Üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid jms.

APRILL

01.04 -28.04   Keskkond meie ümber

Keskkonnahoid – säästev eluviis ja looduse hoidmine. Prügi tekkimine, sorteerimine ja taaskasutus. Vesi – erinevad veekogud, vee ohud, vee elanikud, kalad, akvaarium, vee olekud, vajalikkus, kasutamine, hügieen, pesupesemine. Mullaelu – kompost, putukad ja liblikad

MAI   

29.04-19.05    Elurikkus meie ümber

Lilled – osad, kasvatamine, istutamine ja kasvukohad. Taimed – toataimed, ravimtaimed ja nende kasutamine. Roomajad ja kahepaiksed – elukohad, toitumine, välimus ja ohud.

20.-31.05        Mängunädal

Uudised ja teated

Meie lasteaed

Lapsevanemale

Õppe- ja kasvatustegevus

Haridusprojektid

Dokumendid ja viited

Kontakt

Lehekülge haldab lasteaia direktor: Taive Kikas
E-posti aadress: naerulind@naerulind.edu.ee