Skip to content

Õppe- ja kasvatustegevus

2022-2023 õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta teema


Kogemusõppe kaudu ettevõtlikuks.

Õppeaasta moto


Iga samm jätab jälje!

Õppeaasta eesmärgid


1. Läbi mängu ja mänguliste tegevuste õpetada lastele ettevõtlikkust, väärtustades algatusvõimet, koostööd, sotsiaalseid oskusi ja praktilisi kogemusi. Kogemusõppe kaudu õpetada tegutsemistahet ja probleemide lahendamise oskust.

2. Pakkuda vajalikku ja piisavat eesti keele tugiõpet muu kodukeelega lastele.

2022-2023 õppeaasta kuuteemad

SEPTEMBER
12.09-02.10

Teema: sügis aias ja põllul.

Sügisannid, põllumasinad, põllutööd, sügis purgis ja keldris, sügisnäitus, päevakava, reeglid rühmas, rühmakaaslased, (minu ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu (poiss, tüdruk), riietumine ja hügieen, kodukord, teised rühmad ja ruumid, lasteaias, teekond lasteaeda, liiklusreeglid, ohutu liiklemine tänaval ja õuealal, turvavarustus, liiklusvahendid, politsei.

Tähtpäevad:
1.09 Teadmistepäev
11.09 vanavanemate päev*
23.09 sügise algus
01.10 muusikapäev

OKTOOBER
03.10-30.10

Teema: Looduse aastaring

Teraviljad, teraviljasaadused, erinevad toidud nendest. Ametid- elukutsed, aastaaegade vaheldumine, põllutööd, põllutöömasinad, teraviljad, teraviljasaadused, erinevad toidud nendest, muutused looduses, linnud sügisel, ilmade muutumine, riietumine, leht- ja okaspuud – nende kasvukohad, välimus, viljad, erinevad metsad, ilmastikunähtused.

Tähtpäevad:
05.10 õpetajate päev
26.10 lasteaia nimepäev

NOVEMBER
31.10-27.11

Teema: Loomad ja linnud

Kodu-, mets- ja võõramaa loomad ning linnud – erinevad elupaigad ja eluviisid, välimus, kasv, areng, toitumine, kasulikkus inimesele jms. Loomad talve eel. Talveunne valmistumine – kes läheb magama, kes mitte?.

Tähtpäevad:
02.11 hingedepäev
10.11 mardipäev
13.11 isadepäev
25.11 kadripäev
27.11 1.advent

DETSEMBER
28.11-01.01

Teema: Aastaring

Aeg- ja ajamõisted – päev, öö, nädal, kuu, aasta, kell, päevakava. Jõulud – kombed, traditsioonid, toidud jms.

Tähtpäevad:
04.12 2.advent
11.12 3.advent
18.12 4.advent
21.12 toomapäev ja talve algus
01.01 Uus aasta

JAANUAR
02.01-29.01

Teema: Inimene

Inimkeha tundmine, tervise väärtustamine, tervislik toitumine, hammaste tervis, ohutus ja turvalisus. Abi kutsumine, päästeamet 112, esmaabi, 5 meelt – kuulmine, nägemine, haistmine, kompimine, maitsmine. Minu pere, ees- ja perekonnanimi, vanemate nimed, vanus.

Tähtpäevad:
06.01 kolmekuningapäev

 

VEEBRUAR
30.01-26.02

Teema: Eesti on mu kodumaa, siin mu pere, sõbrad ka

Erinevad riigid, rahvused, kombed, keel, lipp, sümbolid ja sõbrad. Maailma maad ja rahvad. Minu sõbrad, sõprade tähtsus ja meelespidamine, lemmikloomad kui sõbrad ning nende eest hoolitsemine. Minu kodulinn, pealinn, sünnikoht, teised linnad, asulad, külad, sümbolid. Rahvakalendri tähtpäevad, tavad, rahvapärimus, rahvariided, elukoht, muistendid, folkloor, söögid, tööd ja tegemised esivanematel.

Tähtpäevad:
14.02 valentinipäev
21.02 vastlapäev
24.02 Eesti Vabariigi aastapäev

MÄRTS
27.02-02.04

Teema: Kultuurikuu

Raamatud, teater, kino, meedia, film, raadio, ajaleht, ajakiri, arvuti, televisioon, fotografeerimine ja nendega seotud ohud ehk meediakasvatus. Tähtpäevad, pühad ja kombed. Üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid jms. Tutvumine eesti lastekirjanike ja raamatute illustraatoritega. Muistendid, muinasjutud, luuletused, jutustused. Näitlejad, lavastajad. Kultuuriüritused.

Tähtpäevad:
08.03 naistepäev
14.03 emakeelepäev
20.03 kevade algus
01.04 naljapäev

 

APRILL
03.04-30.04

Teema: Keskkond meie ümber

Keskkonnahoid, mullaelu, säästev eluviis, taaskasutus, prügi sorteerimine, kompost. Looduse hoidmine, vesi – erinevad veekogud, vee ohud, vee elanikud, kalad, akvaarium, vee olekud, vajalikkus, kasutamine, hügieen, pesupesemine.

Tähtpäevad:
07.04 Suur Reede

 

MAI
01.05-28.05

Teema: Sum-sum lendab mesimumm!

Putukad, liblikad, roomajad, kahepaiksed nende elukohad, toitumine, välimus, ohud, erinevad lilled, kasvukohad, ehitus, taimed, toataimed, ravimtaimed ja nende kasutamine.

Tähtpäevad:
01.05 kevadpüha
07.05 emadepäev

Uudised ja teated

Meie lasteaed

Lapsevanemale

Õppe- ja kasvatustegevus

Haridusprojektid

Dokumendid ja viited

Kontakt

Lehekülge haldab lasteaia direktor: Taive Kikas
E-posti aadress: naerulind@naerulind.edu.ee