Alates 2020 aasta sügisest kajastame lasteaia Rohelise Kooli tegevusi meie blogis   Blogi administraator on õppealajuhataja Ivi Kollo.        

Roheline_kool_logo

Roheline kool

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja

Eestis on programmiga liitunud juba üle 140 õppeasutuse

Paldiski Lasteaed Naerulind liitus Rohelise Kooli programmiga 2018 a augustis.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult.

LASTEAIA NAERULIND KESKKONNAPÕHIMÕTTED

1. Huvi ja armastuse tekitamine ümbritseva kaskkonna vastu, läbi vahetu kogemuse.

2. Kogukonna kaasamine Rohelise kooli tegemistesse.

3. Lasteaia Rohelise kooli tegemiste tutvustamine laiemale avalikkusele.

4. Tegevuste hindamine, analüüsimine ja vajadusel parendamine.

5. Õuesõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine.

6. Lasteaia personali pidev enesetäiendamine.

7. Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine.

8. Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine.

9. Tervislikest eluviisidest lähtumine tegemiste planeerimisel.

Rohelise kooli tegevuskava

Rohelise kooli tegevuskava2019-2020

Rohelise kooli töörühm

Taive Kikas

Ivi Kollo

Helme Uutma

Rita Eiland

Karin Abe

Marge Kirsipuu

Katrin Hüpponen-Veskioja

Anneli Seepter

Kadri Vinter

Katri Vaab

Carolin Mölder

Kerty Reiss (lastevanemate esindaja)

Liisa Villemson (lastevanemate esindaja)

Elis Häätarõ (lastevanemate esindaja)