Päevakava

Lasteaia päevakava

Lasteaia päevakava on paindlik kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, puhkus ja täiskasvanu planeeritud õppe-kasvatustegevused. Päevakavad koostavad rühmadele rühmaõpetajad, võttes aluseks lasteaia kodukorra ja õppekava. Päevakava kinnitab direktor.

07.00 – 08.30 – laste vastuvõtt, mäng, tegevused laste vabal valikul, individuaalne tegelemine lastega, sissejuhatus päevaks, hommikuring
08.10 – 09.00 – hommikusöök (igal rühmal on söögi kellaaeg erinev. Lähtutakse toidu väljastamise ajast)
08.45 – 10.30 – planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, õppemängud
10.00 – 10.15 – vitamiiniminut (igal rühmal on kellaaeg erinev. Lähtutakse planeeritud tegevustest. )
10.00 – 12.00 – õues viibimine, mängud, õppekäigud, vaatlused
12.10 – 13.00 – lõunasöök (igal rühmal on söögi kellaaeg erinev. Lähtutakse toidu väljastamise ajast), ettevalmistus lõunauinakuks, unejutt
13.00 – 15.00 – lõunane uni
15.00 – 16.00 – ärkamine, riidessepanek, isiklik hügieen, mäng, individuaalne tegelemine lastega
16.00 – 16.30 – õhtuoode (igal rühmal on söögi kellaaeg erinev. Lähtutakse toidu väljastamise ajast)

16.30 – 19.00 – mängud, tegevused laste vabal valikul, individuaalne tegelemine lastega, kojuminek
19.00 – lasteaia sulgemine