Kuuteemad 2021-2022 õppeaastal

Iga rühm mõtleb seoses kuuteemaga enda rühmale kuu lause!

Kuu

Aeg  

Teema

September

13.09-03.10  

Tere, tere, lasteaed!     

(minu ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu (poiss, tüdruk), päevakava, reeglid rühmas, rühmakaaslased, riietumine ja hügieen, kodukord, teised rühmad ja ruumid, lasteaias, teekond lasteaeda, liiklusreeglid, ohutu liiklemine tänaval ja õuealal, turvavarustus, liiklusvahendid, politsei)    

Tähtpäevad:  

13.09 vanavanemate päev 

23.09 sügise algus 

1.10 muusikapäev

Oktoober

04.10-31.10

Sügisejutud  

(sügisannid, kasvukohad, sügisesed tööd, sügis purgis ja keldris, sügisnäitus, põllutööd, põllutöömasinad, teraviljad, teraviljasaadused, erinevad toidud nendest, muutused looduses, linnud sügisel, loomad talve eel, ilmade muutumine, riietumine, leht ja okaspuud nende kasvukohad, välimus, viljad, erinevad metsad)

Tähtpäevad:

05.10 õpetajate päev 

24.10 lasteaia nimepäev

November

01.11-28.11

Loomade ja lindude erinevad elukeskkonnad

(kodu-, mets- ja võõramaa loomad ja linnud – erinevad elupaigad ja eluviisid, välimus, kasv, areng, toitumine, kasulikkus inimesele jms. Talveunne valmistumine – kes läheb magama, kes mitte?)

Tähtpäevad:

2.11 hingedepäev 

10.11 mardipäev 

14.11 isadepäev

25.11 kadripäev  

28.11 1.advent 

Detsember

29.11-02.01

Aastaring  

(aeg-ja ajamõisted – päev, öö, nädal, kuu, aasta, sajand, kell, päevakava. Ilmastikunähtused. Jõulud – kombed, traditsioonid, toidud jms)

Tähtpäevad:

05.12 2.advent 

Jõululaat 

12.12 3.advent 

19.12 4. advent

21.12 toomapäev ja talve algus

Jaanuar

03.01-30.01

Inimene

(inimkeha tundmine, tervise väärtustamine, tervislik toitumine, hammaste tervis, ohutus ja turvalisus. Ametid – erinevad spordialad, elukutsed nt kojamees – tema talvised tööd ja tegemised jms. Abi kutsumine, päästeamet 112, esmaabi, 5 meelt – kuulmine, nägemine, haistmine, kompimine, maitsmine. Minu pere,  ees- ja perekonnanimi, pereliikmed, vanemate nimed, vanus)

Tähtpäevad:

06.01 kolmekuningapäev 

Veebruar

31.01-27.02

Eesti on mu kodumaa, siin mu pere, sõbrad ka

(erinevad riigid,  rahvused, kombed, keel, lipp, sümbolid ja sõbrad. Maailma maad ja rahvad. Minu sõbrad, sõprade tähtsus ja meelespidamine, lemmikloomad kui sõbrad ning nende eest hoolitsemine. Minu kodulinn, pealinn, sünnikoht, teised linnad, asulad, külad, sümbolid. Rahvakalendri tähtpäevad, tavad, rahvapärimus, rahvariided, elukoht, muistendid, folkloor, söögid, tööd ja tegemised esivanematel)

Tähtpäevad:

14.02 valentinipäev

24.02 EV aastapäev ja iseseisvuspäev

Märts

28.02-03.04

Kultuurikuu

(raamatud, teater, kino, meedia, film, raadio, ajaleht, ajakiri, arvuti, televisioon, fotografeerimine ja nendega seotud ohud ehk meediakasvatus. Tähtpäevad, pühad ja kombed. Üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid jms. Tutvumine eesti lastekirjanike ja raamatute illustraatoritega. Muistendid, muinasjutud, luuletused, jutustused. Näitlejad, lavastajad. Kultuuriüritused)

Tähtpäevad:

1.03 vastlapäev

8.03 naistepäev

14.03 emakeelepäev 

20.03 kevade algus

Aprill

04.04-01.05

Keskkond meie ümber

(keskkonnahoid, mullaelu, säästev eluviis taaskasutus, prügi sorteerimine, kompost, looduse hoidmine, vesi – erinevad veekogud, vee ohud, vee elanikud, kalad, akvaarium, vee olekud, vajalikkus, kasutamine, hügieen, pesu pesemine)

Tähtpäevad:

1.04 naljapäev

15.04 Suur Reede

1.05 kevadpüha

Mai

02.05-29.05

Sum-sum lendab mesimumm!   

(putukad, liblikad, roomajad, kahepaiksed nende elukohad, toitumine, välimus, ohud, erinevad lilled, kasvukohad, ehitus, taimed, toataimed, ravimtaimed ja nende kasutamine)

Tähtpäevad:

08.05 emadepäev