Kuuteemad 2022-2023 õppeaastal

Iga rühm mõtleb seoses nädalateemadega enda rühmale kuu lause!

September: 12.09-02.10

Teema: Sügis aias ja põllul

Sügisannid, põllumasinad, põllutööd, sügis purgis ja keldris, sügisnäitus, päevakava, reeglid rühmas, rühmakaaslased, (minu ees- ja perekonnanimi, vanus, sugu (poiss, tüdruk), riietumine ja hügieen, kodukord, teised rühmad ja ruumid, lasteaias, teekond lasteaeda, liiklusreeglid, ohutu liiklemine tänaval ja õuealal, turvavarustus, liiklusvahendid, politsei.

Tähtpäevad:

1.09 Teadmistepäev

11.09 vanavanemate päev

23.09 sügise algus

01.10 muusikapäev

 

Oktoober: 03.10-30.10

Teema: Looduse aastaring

Teraviljad, teraviljasaadused, erinevad toidud nendest. Ametid- elukutsed, aastaaegade vaheldumine, põllutööd, põllutöömasinad, teraviljad, teraviljasaadused, erinevad toidud nendest, muutused looduses, linnud sügisel, ilmade muutumine, riietumine, leht- ja okaspuud – nende kasvukohad, välimus, viljad, erinevad metsad, ilmastikunähtused.

Tähtpäevad:

05.10 õpetajate päev

26.10 lasteaia nimepäev

 

November: 31.10-27.11

Teema: Loomad ja linnud

Kodu-, mets- ja võõramaa loomad ning linnud – erinevad elupaigad ja eluviisid, välimus, kasv, areng, toitumine, kasulikkus inimesele jms. Loomad talve eel. Talveunne valmistumine – kes läheb magama, kes mitte?.

Tähtpäevad:

02.11 hingedepäev

10.11 mardipäev

13.11 isadepäev

25.11 kadripäev

27.11 1.advent

 

Detsember: 28.11-01.01

Teema: Aastaring

Aeg- ja ajamõisted – päev, öö, nädal, kuu, aasta, kell, päevakava. Jõulud – kombed, traditsioonid, toidud jms.

Tähtpäevad:

04.12 2.advent

11.12 3.advent

18.12 4.advent

21.12 toomapäev ja talve algus

01.01 Uus aasta

 

Jaanuar: 02.01-29.01

Teema: Inimene

Inimkeha tundmine, tervise väärtustamine, tervislik toitumine, hammaste tervis, ohutus ja turvalisus. Abi kutsumine, päästeamet 112, esmaabi, 5 meelt – kuulmine, nägemine, haistmine, kompimine, maitsmine. Minu pere, ees- ja perekonnanimi, vanemate nimed, vanus.

Tähtpäevad:

06.01 kolmekuningapäev

 

Veebruar: 30.01-26.02

Teema: Eesti on mu kodumaa, siin mu pere, sõbrad ka

Erinevad riigid, rahvused, kombed, keel, lipp, sümbolid ja sõbrad. Maailma maad ja rahvad. Minu sõbrad, sõprade tähtsus ja meelespidamine, lemmikloomad kui sõbrad ning nende eest hoolitsemine. Minu kodulinn, pealinn, sünnikoht, teised linnad, asulad, külad, sümbolid. Rahvakalendri tähtpäevad, tavad, rahvapärimus, rahvariided, elukoht, muistendid, folkloor, söögid, tööd ja tegemised esivanematel.

Tähtpäevad:

14.02 valentinipäev

21.02 vastlapäev

24.02 EV aastapäev

 

Märts: 27.02-02.04

Teema: Kultuurikuu

Raamatud, teater, kino, meedia, film, raadio, ajaleht, ajakiri, arvuti, televisioon, fotografeerimine ja nendega seotud ohud ehk meediakasvatus. Tähtpäevad, pühad ja kombed. Üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid jms. Tutvumine eesti lastekirjanike ja raamatute illustraatoritega. Muistendid, muinasjutud, luuletused, jutustused. Näitlejad, lavastajad. Kultuuriüritused.

Tähtpäevad:

08.03 naistepäev

14.03 emakeelepäev

20.03 kevade algus

01.04 naljapäev

 

Aprill: 03.04-30.04

Teema: Keskkond meie ümber

Keskkonnahoid, mullaelu, säästev eluviis, taaskasutus, prügi sorteerimine, kompost. Looduse hoidmine, vesi – erinevad veekogud, vee ohud, vee elanikud, kalad, akvaarium, vee olekud, vajalikkus, kasutamine, hügieen, pesupesemine.

Tähtpäevad:

07.04 Suur Reede

 

Mai: 01.05-28.05

Teema: Sum-sum lendab mesimumm!

Putukad, liblikad, roomajad, kahepaiksed nende elukohad, toitumine, välimus, ohud, erinevad lilled, kasvukohad, ehitus, taimed, toataimed, ravimtaimed ja nende kasutamine.

Tähtpäevad:

01.05 kevadpüha

07.05 emadepäev