Järelevalve

​Lasteaia üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi Põhja piirkond Tõnismägi 11 Tallinn.

Ekspert Kaidi Maask:  kaidi.maask@hm.ee tel 7350165; 56876407

Veebileht: Haridus- ja Teadusministeerium

Teised lasteaiale järelevalvet teostavad ametiasutused:

Veterinaar- ja Toiduamet

Terviseamet

Päästeamet

Tööinspektsioon

Lääne- Harju vallavalitsus