Eesmärgid 2022- 2023 õppeaastal

Õppeaasta teema: Kogemusõppe kaudu ettevõtlikuks.

Õppeaasta moto: Iga samm jätab jälje! 

Aasta eesmärk:

  1. Läbi mängu ja mänguliste tegevuste õpetada lastele ettevõtlikkust, väärtustades algatusvõimet, koostööd, sotsiaalseid oskusi ja praktilisi kogemusi. Kogemusõppe kaudu õpetada tegutsemistahet ja probleemide lahendamise oskust.

  2. Pakkuda vajalikku ja piisavat eesti keele tugiõpet muu kodukeelega lastele.