Eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2021- 2022 õa

Õppeaasta teema: „Rändame ringi oma teel, vaatame mida me kohtame…“ (õppeaasta, kui retk, teekond ja avastamine).

Õppeaasta moto: „Õhinapõhine õppimine, avastusõpe ja isetegemine”.

Aasta eesmärk: Mängulises õppe- ja kasvatustöös on rakendunud õuesõpe, robootika ning väärtuskasvatus.